PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Päivitetty viimeksi 30.8.2023

1. Yleistä

Nämä palvelun käyttöehdot (”Ehdot”) soveltuvat Core Advisory Oy:n, y-tunnus: 2781065-2 (”Yhtiö” tai ”me”) tarjoamaan ja ylläpitämään Graani verkkokauppa-alustaan (”Palvelu”), jonka avulla tuottaja (”sinä” tai ”Tuottaja”) voi luoda verkkokaupan ja myydä verkkokaupassa tuotteitaan kuluttajille. Tarkempi kuvaus Palvelusta ja sen sisältämistä ominaisuuksista on saatavilla osoitteessa graani.fi.

Rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi, hyväksyt nämä Ehdot sekä Tietojenkäsittelysopimuksen ja sitoudut noudattamaan niitä. Tämän vuoksi kehotamme sinua huolellisesti tutustumaan Ehtoihin ja Tietojenkäsittelysopimukseen. Jos rekisteröidyt Palveluun yhtiön edustajana, vakuutat, että sinulla on valtuudet tehdä sopimuksia edustamasi yhtiön puolesta ja sitoa yhtiön näihin ehtoihin. Palveluun voi rekisteröityä vain vähintään 18-vuotiaat henkilöt, jotka käyttävät Palvelua liiketoimintatarkoituksiin, ei henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Alla on tiivistelmä Ehdoista niiden ymmärtämisen helpottamiseksi, mutta pyydämme lukemaan Ehdot kokonaan:

  • Olet vastuussa siitä, että Palveluun lataamasi materiaalit ja tiedot sekä myymäsi tuotteet vastaavat soveltuvaa lainsäädäntöä.

  • Palvelun kautta tehdään sopimuksia Tuottajan ja asiakkaan välille ja Yhtiö ei ole näiden sopimusten osapuoli eikä näin ollen myöskään vastuussa sopimuksen mukaisesti tarjottavista tuotteista.

  • Palvelun käytöstä veloitetaan 1% Palvelun kautta kertyneestä liikevaihdosta.

  • Kaikki oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, Palveluun kuuluvat Yhtiölle tai sen lisenssinantajille. Annat Yhtiölle oikeuden käyttää Palveluun lataamiasi kuvia ja muita tietoja Palvelun tarjoamiseen.

  • Sitoudut korvaaman meille kaikki kustannukset, vahingonkorvaukset ja kulut, jotka meille aiheutuvat kolmansien osapuolten nostamista vaateista, jotka liittyvät Palvelun käyttöösi, sen kautta tarjoamiisi tuotteisiin, lain mukaisten velvollisuuksiesi laiminlyöntiin tai siihen, että Palveluun lataamasi materiaalit tai tiedot loukkaavat kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Yhtiön vastuu on rajattu välittömiin vahinkoihin ja enintään 500 euroon.

  • Yhtiö varaa oikeuden päivittää ehtoja ja päivityksistä ilmoitetaan sinulle. Voit milloin tahansa poistaa rekisteröitymisesi ja tilisi, jolloin myös pääsysi palveluun päättyy.

2. Tuottajan velvollisuudet

Sitoudut käyttämään Palvelua ainoastaan lain mukaisiin tarkoituksiin. Palveluun lataamasi materiaalin ja tietojen sekä myymiesi tuotteiden ja niistä annettavien tietojen on noudatettava soveltuvaa lainsäädäntöä. Ladatut materiaalit ja tiedot eivät myöskään saa olla loukkaavia, hyvän tavan vastaisia tai rikkoa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Emme tarkista Palveluun lataamiasi materiaaleja tai tuotteisiin liittyviä tietoja. Olet itsenäisesti vastuussa siitä, että materiaalit ja tiedot ovat lain mukaisia ja ajan tasalla. Varaamme oikeuden poistaa Palvelusta materiaalit ja tiedot, jotka ovat lain vastaisia tai muutoin rikkovat näitä Ehtoja.

Ymmärrät ja hyväksyt, että Palvelu ei ole markkinapaikka eikä Palvelun kautta muodostu sopimuksia Yhtiön ja asiakkaidesi välille. Kaikki Palvelun kautta tehtävät sopimukset muodostuvat Tuottajan ja asiakkaan välille. Yhtiö ei ole missään vastuussa Palvelun kautta myydyistä tuotteista, niiden ominaisuuksista, niistä annetuista tiedoista, saatavuudesta tai muista niihin tai asiakkaiden kanssa verkkokaupan kautta solmittaviin sopimuksiin liittyvistä seikoista. Sitoudut tarjoamaan Palvelun kautta verkkokaupan asiakkaille kaikki tarvittavat tiedot, kuten yhteystietosi, tuotteiden myyntiä koskevat ehdot ja tietosuojaa koskevat ehdot. Voit yksinomaisessa harkintavallassasi päättää käyttää Yhtiön tarjoamaa Kuluttajan etämyyntiehdot -asiakirjaa, joka on saatavilla täältä ja Tietosuojaseloste -asiakirjaa, joka on saatavilla täältä lain mukaisen informointivelvollisuuden täyttämiseksi. Jos päätät käyttää näitä asiakirjoja, teet tämän omalla vastuullasi. Yhtiö ei ole vastuussa asiakirjojen oikeellisuudesta, eikä siitä, että ne sisältävät tarvittavat tiedot. Asiakirjat tarjotaan ainoastaan ohjeelliseksi malliksi.

Sitoudut pitämään tunnuksesi ja salasanasi tallessa ja salassa ja olemaan luovuttamatta niitä kolmansille osapuolille. Olet vastuussa kaikesta tilisi kautta tapahtuvasta Palvelun käytöstä. Jos havaitset, että tunnuksesi tai salasanasi on päätynyt kolmansien osapuolten haltuun, sinun on ilmoitettava meille välittömästi.

Varaamme oikeuden keskeyttää pääsysi Palveluun tai poistaa tilisi milloin tahansa, jos et noudata näitä Ehtoja.

3. Palvelun tarjoaminen

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on ja sellaisena kuin se on saatavilla. Pyrimme kaupallisesti kohtuullisia keinoja käyttämällä pitämään Palvelun saatavilla ja käytettävissä 24/7/365. Emme kuitenkaan takaa, että Palvelu on jatkuvasti käytettävissä tai ettei se sisällä virheitä.

Voimme keskeyttää Palvelun tarjoamisen säännöllisten ylläpitotoimien vuoksi, joista ilmoitamme sinulle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Voimme keskeyttää Palvelun tarjoamisen myös ilmoittamatta tästä sinulle, jos keskeyttäminen on tarpeen tietoturvaan, tietosuojaan, tekniseen suojaukseen tai viranomaisten vaatimuksiin liittyvän taikka muun pakottavan syyn vuoksi.

Varaamme oikeuden muuttaa Palvelua tai sen osaa milloin tahansa.

4. Hinnat ja maksuehdot

Tuottaja maksaa Palvelun käytöstä palvelumaksun. Palvelumaksun suuruus ja maksuehdot määritellään tarkemmin hintaliitteessä, joka löytyy täältä. Hintaliite on olennainen osa näitä Ehtoja.

5. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, Palveluun kuuluvat Yhtiölle tai sen lisenssinantajille. Sinulle myönnetään rajattu, ei-siirrettävä, ei-alilisensoitava oikeus käyttää Palvelua näiden Ehtojen mukaisiin tarkoituksiin ja Ehtojen mukaisesti niiden voimassaoloajan. Kaikki oikeudet, joita sinulle ei nimenomaisesti näiden Ehtojen mukaisesti ole myönnetty, pysyvät Yhtiöllä tai sen lisenssinantajilla. Sitoudut olemaan kopioimatta, myymättä, jälleenmyymättä tai kaupallisesti hyödyntämättä Palvelua tai sen osaa muihin kuin näissä Ehdoissa sallittuihin tarkoituksiin.

Myönnät Yhtiölle rajattoman ja maksuttoman oikeuden vapaasti käyttää kaikkea Palveluun lataamaasi materiaalia, mukaan lukien mutta rajoittumatta kuvia, tuotekuvauksia, tavaramerkkejä ja muuta immateriaalioikeuksien alaista materiaalia Palvelun toteuttamista ja tarjoamista varten. Vastaat siitä, että sinulla on oikeus myöntää edellä mainittu oikeus Yhtiölle ja vakuutat, etteivät Palveluun lataamasi materiaalit loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia.

6. Korvausvelvollisuus ja vastuunrajaus

Sitoudut korvaaman meille kaikki kustannukset, vahingonkorvaukset ja kulut, jotka meille aiheutuvat kolmansien osapuolten nostamista vaateista, jotka liittyvät Palvelun käyttöösi, sen kautta tarjoamiisi tuotteisiin, lain mukaisten velvollisuuksiesi laiminlyöntiin tai siihen, että Palveluun lataamasi materiaalit tai tiedot loukkaavat kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Ilmoitamme sinulle tällaisesta vaatimuksesta ilman aiheetonta viivytystä.

Yhtiö ei vastaa välillisistä vahingoista ja Yhtiön kokonaisvastuu näiden Ehtojen nojalla on rajattu yhteensä 500 euroon.

7. Voimassaolo ja irtisanominen

Nämä Ehdot ovat voimassa niin kauan kuin olet rekisteröitynyt Palveluun. Voit milloin tahansa poistaa rekisteröitymisesi ja tilisi ilmoittamalla tästä osoitteeseen [email protected], jolloin myös pääsysi palveluun päättyy.

8. Luottamuksellisuus

Yhtiö ja Tuottaja sitoutuvat pitämään toisiltaan vastaanottamansa luottamukselliseksi merkityt tiedot salassa ja olemaan ilmaisematta näitä kolmansille osapuolille ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

9. Muut

Tuottaja ei saa siirtää Ehtoihin liittyviä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman Yhtiön etukäteistä kirjallista suostumusta.

Jos mikään näiden Ehtojen sisältämistä ehdoista katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut Ehtojen sisältämät ehdot pysyvät täysimääräisesti voimassa ja osapuolet pyrkivät korvaamaan pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman ehdon toisella ehdolla, joka mahdollisimman tarkasti vastaa osapuolten alkuperäistä tarkoitusta.

Varaamme oikeuden päivittää näitä Ehtoja. Ilmoitamme Ehtojen päivityksistä kirjallisesti. Jos teemme Ehtoihin olennaisia muutoksia, sinulla on oikeus poistaa rekisteröitymisesi ja tilisi ennen muutosten voimaantuloa.

10. Soveltuva laki ja riidanratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välillä hyvässä yhteishengessä käytävissä neuvotteluissa. Jos erimielisyyttä ei kuitenkaan saada näin ratkaistua, ratkaistaan riita Yhtiön kotipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.