TIETOSUOJASELOSTE

Tausta

Verkkokaupan etusivulla mainittu Myyjä on henkilötietojesi käsittelyn osalta rekisterinpitäjä, ellei toisin todeta. Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät verkkokaupan etusivulta.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme miten keräämme, käsittelemme ja jaamme säilyttämiämme henkilötietoja, kun tilaat tuotteita verkkokaupastamme. Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoja, joita voidaan käyttää yksilön tunnistamiseen. Käsittelemme henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste koostuu seuraavista osioista:

  • Mistä keräämme henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi keräämme

  • Milloin ja miksi käsittelemme henkilötietojasi

  • Vastaanottajat, joille jaamme henkilötietojasi

  • Missä käsittelemme henkilötietojasi

  • Oikeutesi

  • Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta

  • Ota yhteyttä

Mistä keräämme henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi keräämme

Keräämme ne henkilötietosi, jotka annat meille tehdessäsi tuotteitamme koskevan tilauksen verkkokaupassamme ja ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluumme tilaukseesi liittyvissä asioissa. Näihin henkilötietoihin kuuluvat nimesi, sähköpostiosoitteesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja mahdolliset muut henkilötiedot, jotka päätät antaa meille tilausta tehdessäsi.

Milloin ja miksi käsittelemme henkilötietojasi

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme toteuttaa tilauksesi ja toimittaa sinulle tilaamasi tuotteet sopimuksessa sovitun mukaisesti. Käsittelemme henkilötietojasi täytäntöön pannaksemme välillämme solmitun sopimuksen. Tätä tarkoitusta varten käsiteltäviä henkilötietojasi säilytetään asiakassuhteesi keston ajan ja sen jälkeen, mikäli tämä on tarpeen lakisääteisten vaatimusten vuoksi (esimerkiksi noudattaaksemme kirjanpitomateriaaliin liittyviä säilytysaikavaatimuksia).

Käsittelemme henkilötietojasi myös, jotta voimme vastata tiedusteluihisi ja yhteydenottoihisi, joita teet verkkokaupan kautta, sähköpostiste tai puhelimitse. Käsittelemme henkilötietojasi tätä tarkoitusta varten täytäntöön pannaksemme välillä solmitun sopimuksen tai oikeutetun etumme vuoksi, jotta voimme mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti palvella asiakkaitamme. Tätä tarkoitusta varten käsiteltäviä henkilötietojasi säilytetään asiakassuhteesi keston ajan ja sen jälkeen, mikäli tämä on tarpeen lakisääteisten vaatimusten vuoksi (esimerkiksi noudattaaksemme kirjanpitomateriaaliin liittyviä säilytysaikavaatimuksia).

Vastaanottajat, joille jaamme henkilötietojasi

Jaamme henkilötietojasi seuraavien vastaanottajien kanssa:

Palveluntarjoajat

Voidaksemme täyttää henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset, jaamme henkilötietoja palveluksessamme olevien palveluntarjoajien kanssa. Palveluntarjoajat tarjoavat meille muun muassa IT- ja markkinointipalveluita. Palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietojasi ainoastaan näitä tarkoituksia varten ja vain ohjeidemme mukaisesti, ei omia tarkoituksiaan varten.

Olemme rekisterinpitäjä sen käsittelyn osalta, jota palveluntarjoajat suorittavat puolestamme ja lukuumme.

Muut vastaanottajat

Tietyissä tilanteissa jaamme tarpeen mukaan henkilötietojasi myös muille vastaanottajille tiettyjä tarkoituksia varten esimerkiksi täyttääksemme lakisääteiset vaatimukset ja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tällaisia muita vastaanottajia ovat esimerkiksi ulkopuoliset neuvonantajat, viranomaiset ja tuomioistuimet.

Missä käsittelemme henkilötietojasi

Pyrimme aina säilyttämään ja käsittelemään henkilötietoja EU:ssa/ETA:lla. Jotkut palveluntarjoajistamme sijaitsevat kuitenkin EU/ETA:n ulkopuolella ja tällöin henkilötietoja käsitellään EU/ETA:n ulkopuolella. Henkilötietojen suojan takaamiseksi varmistamme asianmukaisten suojatoimien käytön niiden palveluntarjoajien suhteen, jotka käsittelevät henkilötietojasi EU/ETA:n ulkopuolella esimerkiksi solmimalla tiedonsiirtosopimukset, jotka sisältävät EU komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet). Jos sinulla herää kysymyksiä siitä, mihin maihin henkilötietojasi siirretään ja mitkä ovat siirtoon sovellettavat suojatoimet, tai haluat kopion suojatoimista ja tiedoista, mikäli nämä ovat saatavilla, otathan yhteyttä käyttämällä verkkokaupan etusivulla olevia yhteystietoja.

Oikeutesi

Sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Käsittelemme henkilötietojasi tarvittavassa laajuudessa täyttääksemme oikeutesi. Lähetäthän oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyynnöt ottamalla meihin yhteyttä yllä mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

Sinulla on oikeus:

Saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi. Voit pyytää kopioin henkilötiedoistasi ottamalla meihin yhteyttä yllä mainittuja yhteystietoja käyttämällä. Annamme sinulle kopion, ellei meillä ole laillisia syitä olla jakamatta kyseisiä tietoja tai ellei tietojen jakaminen vaikuttaisi haitallisesti toisten oikeuksiin ja vapauksiin.

Päivittää henkilötietojasi

Lisäksi sinulla on oikeus pyytää, että väärät tai puutteelliset henkilötietosi korjataan tai täydennetään.

Peruuttaa suostumuksesi

Mikäli henkilötietojesi käsittelyperusteena on suostumuksesi, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi.

Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin lopetamme henkilötietojesi käsittelyn siltä osin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme ellemme voi osoittaa, että oikeutettu etumme syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai, että henkilötietojesi käyttö on välttämätöntä oikeusvaateen laatimiseksi, puolustamiseksi tai esittämiseksi.

Poistaa henkilötietosi

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Emme kuitenkaan voi poistaa henkilötietojasi, jos meidän on esimerkiksi lain mukaisesti säilytettävä tiedot.

Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu, voimme säilyttämisen lisäksi käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateiden laatimiseksi, puolustamiseksi tai esittämiseksi tai muiden oikeuksien puolustamiseksi.

Siirtää henkilötietosi (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen)

Sinulla on oikeus pyytää kopio säilyttämistämme henkilötiedoistasi kootussa, yleisesti käytössä olevassa ja koneellisesti luettavassa muodossa (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen). Toisin kuin oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen koostuu ainoastaan niistä henkilötiedoista, jotka olet itse antanut ja joita käsitellään tiettyjen oikeusperusteiden, kuten suostumuksesi, nojalla.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta

Voimme aika ajoin päivittää tässä tietosuojaselosteessa olevia tietoja esimerkiksi, jos käsittelemme henkilötietoja uusia tarkoituksia varten, keräämme uusiin henkilötietoryhmiin sisältyviä henkilötietoja tai jaamme henkilötietoja toisten vastaanottajien kanssa. Tässä tapauksessa ilmoitamme sinulle asianmukaisella tavalla. Viimeisin versio tietosuojaselosteesta on aina saatavilla tällä sivustolla.

Ota yhteyttä

Otathan meihin yhteyttä, mikäli sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Yhteystietomme löydä kaupan etusivulta. Mikäli et ole vastaukseemme tyytyväinen, voit tehdä valituksen asiaankuuluvalle valvontaviranomaiselle.